Sứ mệnh

Giúp các nhà đầu tư phát triển các dự án Bất Động Sản chuyên nghiệp.

LĨNH VỰC KINH DOANH

bg_line1
thu tuc du an bds

Tư vấn, Thực hiện hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án BĐS

phat trien bds

Xây dựng chiến lược về sản phẩm BĐS

uy thac dau tu bds

Xây dựng chiến lược bán hàng, Thực hiện bán hàng BĐS

marketing bđs

Xây dựng, thực hiện chiến lược marketing.

Xây dựng chiến lược, huy động nguồn vốn.

Xây dựng, thực hiện cách thức quản lý hành chính dự án BĐS.

uy thac dau tu bds

Uỷ thác đầu tư cam kết lợi nhuận, thay mặt khách hàng thực hiện đầu tư dự án BĐS

Phát triển xây dựng dự án Bất động sản

HÀNH TRÌNH
KIẾN TẠO TIÊN PHONG
bg_line1
Với sự am hiểu thị trường và tiềm lực tài chính, Pacific Holdings đang không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

bg_line1

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

bg_line1