BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Pacific Holdings. Chúng tôi tập trung phát triển những công trình đẳng cấp, độc đáo, thiết lập những chuẩn mục sống tiện nghi chất lượng dành cho cộng đồng.

DỊCH VỤ CHÍNH

bg_line1

Xây dựng chiến lược về sản phẩm BĐS

Phát triển xây dựng dự án Bất động sản

Khai thác vận hành dự án sau bàn giao