LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

01 –

BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Pacific Holdings. Chúng tôi tập trung phát triển những công trình đẳng cấp, độc đáo, thiết lập những chuẩn mục sống tiện nghi chất lượng dành cho cộng đồng.

Xem thêm
phat-trien-bat-dong-san
banner-pacific-1

02 –

GIÁO DỤC

Xây dựng trường học và giáo trình dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, tuyển dụng đào tạo giáo viên theo chuẩn STEAM quốc tế, tuyển sinh, vận hành đến khi có doanh thu. Sau đó bàn giao lại cơ sở cho khách hàng quản lý.

Chuyển nhượng thương hiệu STEAM LEADER.

Xem thêm
phat-trien-bat-dong-san

03 –

TÀI CHÍNH

Cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho các dự án Bất động sản. Dịch vụ tài chính đáng tin cậy, với mong muốn thay đổi cách tiếp cận tài chính, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng – dễ dàng – minh bạch.

Xem thêm
pacific-taichinh1
dich-vu-tai-chinh